Försäkringscentralgruppen är ett centralbolag för skadeförsäkringsbolag och ett kompetenscentrum för fyra försäkringsslag. Den utgörs av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. Organisationerna inom Försäkringscentralen använder gemensamma resurser och har en gemensam ledning.

Centralen verkar inom området för lagstadgade försäkringar och ersättningar samt planerar, samordnar sina medlemsbolags samarbete och internationella åtaganden. I anslutning till Trafikförsäkringscentralen verkar dessutom Institutet för olycksinformation (OTI) som bedriver omfattande trafiksäkerhetsforskning.

Försäkringscentralen sysselsätter nästa 200 experter inom försäkringsbranschen. Centralens moderna faciliteter är belägna i Gräsviken i Helsingfors invid goda transportförbindelser.

År 2019 placerade sig Försäkringscentralen bland de tre bästa i olympiska kommitténs tävling Finlands Aktivaste Arbetsplats. Försäkringscentralen har även år efter år klarat sig utmärkt i Arbetshälsoinstitutets undersökning En bättre arbetsgemenskap (Parempi työyhteisö).

Se Försäkringscentralens organisationsstruktur här (jpg)

Läs mer om försäkringsslagen på varje centrals egen webbplats: